دوشنبه, 27 بهمن,1399
تمرین دور میزی با سناریوی پایه زلزله تمرین دور میزی با سناریوی پایه زلزله
By محمد پورغلامی @ 04:55 ب.ظ :: 247 Views :: 3 Comments :: Article Rating

به منظور ارتقای آمادگی بیمارستان امام حسین (ع) ، تمرین دور میزی با سناریوی پایه زلزله، با حضور معاون محترم درمان، معاون محترم آموزشی  و مدیران و مسئولان محترم واحدهای مختلف ( اعضای محترم کمیته ی مدیریت خطر حوادث و بلایا ) دوشنبه 27 بهمن 99 در سالن اجتماعات بیمارستان  برگزار گردید .


در این تمرین ضمن بررسی سناریوی تدوین شده و  بحث و تبادل نظر ، به سوالات ذیل پاسخ داده شد .

  • پس از اطمینان از سلامت خانواده، 5 مورد از اقدامات خود را به ترتیب اولویت ذکر نمائید.
  • مشکلات احتمالی که حادثه ی فوق برای شما ایجاد می کند را ذکر و در خصوص علت آنها بحث نمائید.
  • با توجه به شرایط موجود کلیه اقداماتی که انجام می دهید را بیان نمائید.
  • برنامه اطلاع رسانی داخلی و خارجی، فراخون پرسنل و فعال کردن سامانه فرماندهی حادثه را توضیح دهید.
  • برنامه افزایش ظرفیت بیمارستان  برای پذیرش حد اقل 100 بیماررا توضیح دهید.
  • برنامه ی اولیه ی پاسخ در 2، 12 و 72 ساعت اولیه را تشریح کنید .

در پایان معاون محترم درمان و دبیر محترم کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا به سوالات حضار پاسخ دادند.