برنامه درمانگاه مرکزی | بیمارستان امام حسین (ع)

برنامه صبح دی 1399، درمانگاه های تخصصی بیمارستان امام حسین (ع)

درمانگاه شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
نوزادان و اطفال رادفر ----- ----- طباطبائی ----- طباطبائی
مغز و اعصاب اطفال ----- ----- جعفری ----- جعفری -----
 قلب و بارداری رکسانا صادقی آقاجانی پارسا میری آقاجانی -----
غدد و بارداری ----- ----- خلیلی ----- ----- -----
گوش و حلق و بینی ----- ----- ----- مهرپرور ----- مهرپرور
گوارش سراقی ----- ----- ----- سراقی -----
کلیه ----- صباغیان احمدی ----- صباغیان -----
کلینیک درد طاهری ----- مومن زاده طاهری ----- -----
کلنیک سردرد ----- عصارزادگان ----- ----- ----- -----
قلب اطفال ----- ----- افتخار ----- ----- معینی
فک و صورت نعمتی / میرمحمدصادقی نعمتی لطیفی / آغداشی نعمتی ----- -----
قلب رکسانا صادقی آقاجانی پارسا میری آقاجانی  
آریتمی و پیس میکر       جهانگیری    
غدد اطفال ----- مصلی نژاد ----- مصلی نژاد ----- -----
غدد ----- خلیلی خلیلی عبادی سهیلا صادقی -----
تغذیه اطفال ----- ----- ----- ----- شیروانی -----
عفونی شعائی فرح بخش حقیقی شعائی هداوند نبوی
طب فیزیکی و EMG ----- کریم زاده ----- ----- بیات -----
بارداری عرب آریانا آریانا آریانا طاهری پناه کاظمی
نازایی   طاهری پناه        
زنان فرزانه طاهری پناه عرب حسینی گنجویی کاظمی
انکولوژی زنان فرزانه ----- عرب حسینی گنجویی -----
روماتولوژی ----- ----- ----- دلکش دلکش -----
ریه ----- ----- ----- ----- ----- -----
داخلی دهقانی ----- دهقانی ----- دهقانی ریاضی
سکته مغزی آقامیری ----- ----- ----- مهرپور -----
جراحی عروق توفیق ----- ----- ----- ----- -----
جراحی توفیق صمصامی طهماسبی نعمتی هنر ایازی طهماسبی
تغذیه ----- رازقی ----- ----- ----- -----
تشنج ----- ----- صفرپور ----- ----- -----
پزشکی ورزشی ----- ----- ----- ----- ----- صالحی
بیهوشی ابطحی صیادی تاجبخش معماری تاجبخش -----
آلرژی ----- علوی مقدم ----- ----- ----- -----
ارتوپدی هیپ و لگن ----- ----- ----- منافی ----- -----
ارتوپدی کف و مچ پا و تومور ----- کاظمیان ----- ----- ----- -----
ارتوپدی عمومی براتی ----- براتی ----- ----- امیدیان
آسیب های ورزشی ------ ---- براتی ---- ----- صالحی
ارتوپدی شانه ----- ----- ----- ----- توکلی -----
ارتوپدی زانو سرزعیم ----- ----- ----- ----- امیدیان
EMG عصارزادگان کریم زاده بلادی مقدم حسامی بیات صفرپور
خون و انکولوژی

شیخ الاسلامی

دهقانی

 

شیخ الاسلامی

دهقانی

  دهقانی شیخ الاسلامی
جراحی اعصاب ازهری کاشانی سهراب صادقی کاشانی محمدی ------

برنامه عصر دی 1399، درمانگاه های تخصصی بیمارستان امام حسین (ع)

درمانگاه شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
مغز و اعصاب ----- حسامی آقامیری حسامی ----- -----
کلیه صباغیان ----- ----- احمدی ----- -----
روماتولوژی ----- ----- دلکش ----- ----- -----
گوارش ----- ------ ----- ملک پور ----- -----
غدد اطفال ----- ----- ----- ----- مصلی نژاد -----
تغذیه اطفال ----- ----- شیروانی ----- ----- -----
طب فیزیکی و EMG بیات ----- ----- کریم زاده ----- -----
ستون فقرات ----- میربلوک ----- ----- ----- -----
زنان و بارداری عرب کاظمی عرب کاظمی آریانا -----
داخلی  ----- شیخ الاسلامی ریاضی ----- ریاضی -----
داخلی اعصاب اطفال جعفری ----- ----- ----- ----- -----
خون و انکولوژی ----- شیخ الاسلامی ----- ----- شیخ الاسلامی -----
جراحی قلب ----- ----- ----- کچوئیان ----- -----
جراحی ----- طهماسبی ------ ----- ----- -----
پزشکی ورزشی ----- صالحی ----- صالحی ----- -----
انکولوژی و خون اطفال ----- هاشمیه ----- هاشمیه ----- -----
ارولوژی (جراحی کلیه) عشرتخواه میرهاشمی عشرتخواه میرهاشمی عشرتخواه -----
ارتوپدی  امیدیان ----- باروت کوب ----- باروت کوب -----
EMG بیات صفرپور ----- ----- ----- -----
جراحی اعصاب ----- ----- کاشانی ----- ----- -----