X

ارتقاء سلامت | بیمارستان امام حسین (ع)

صفحه اصلی/درباره ما/واحدهای اداری/ارتقاء سلامت

ارتقا سلامت - Health promotion

ارتقا سلامت با هدف توانمند سازی کارکنان ،بیماران، وگیرندگان خدمت در حوزه های سلامت و خود مراقبتی نسبت به 4 دسته بیماریهای غیر واگیر ( دیابت ، پرفشاری خون ،چاقی- کم تحرکی ،کاهش  مصرف مواد دخانی ) فعالیت دارد .

دفتر ارتقا سلامت در راستای سنجه های اعتبار بخشی با تدوین خط مشی وبرنامه عملکرد و تولید محتوی های لازم آموزشی در این راستا برنامه ریزی نموده است .

در این مرکز کلینیک پیشگیری وارتقا سلامت در جهت ارائه خدمات به مراجعین عمومی، کارکنان مرکز،.وسازمانهای مجاور یک روز در هفته   فعالیت می نماید.

برگزاری کلاسهای آموزش یوگا روزهای شنبه ویژه بانوان وایجاد فضای مناسب جهت استفاده از وسایل بدنسازی در محوطه بیمارستان وایجاد جاده سلامت برای پیاده روی 10 دقیقه روزانه کارکنان فراهم آمده است.

این مرکز جهت ارتقا سلامت کارکنان نسبت به شرکت در طرح کوهورت سلامت کارکنان  فعالیت دارد و کارکنان مرکز جهت معاینات بالینی با مرکز کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه همکاری میکند.

بسته های سلامت شامل پمفلتهای آموزشی در زمینه 4 دسته بیماریهای غیر واگیر جهت گروههای پر خطر پس از معاینات کوهورت سلامت کارکنان و بازدیدهای میان بخشی شناسایی کارکنان بررسی های مربوطه به عمل می آید.

دفتر ارتقا سلامت در راستای اهداف ارتقا سلامت در مرکز پزشکی امام حسین(ع) فعالیت های لازم جهت رضایت و توانمندسازی بیماران، مراجعین عمومی نسبت به بیماریهای غیر واگیر را فراهم می آورد.

دفتر ارتقا سلامت کارکنان در طبقه سوم درمانگاه بیمارستان واقع شده است وبا داخلی 2206 آماده پاسخگویی  وارائه اقدامات دفتر میباشد.