X
تاریخ انتشار: پنجشنبه 26 تیر 1399
تقویت شاخص های ارتقای سلامت در بیمارستان امام حسین(ع)

  تقویت شاخص های ارتقای سلامت در بیمارستان امام حسین(ع)

امتیاز: Article Rating

شاخص «بیمارستان ارتقا دهنده سلامت» به عنوان شاخصه بیمارستانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین(ع) انتخاب شد.

این شاخص که در کنفرانس بین المللی اوتاوا مطرح و مورد حمایت سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته است، پس از انجام بررسی های لازم با پیشنهاد بیمارستان امام حسین(ع) به عنوان شاخصه این مرکز انتخاب شد.

شبکه جهانی بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت دارای ۵ استاندارد کلی ۱۳ استاندارد فرعی و ۱۸ شاخص است که بر توسعه، تعمیق و حمایت از تمامی فرایندهای ارتقا دهنده سلامت مبتنی بر تجزیه و تحلیل شاخص های توسعه سلامت ذینفعان تاکید دارد.

به همین منظور اقدامات اولیه برای ارزیابی و اجرای استانداردهای لازم و پیوستن به شبکه جهانی بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت تدوین و درحال اجراست.

 با استانداردهای شاخص «بیمارستان ارتقا دهنده سلامت» آشنا شوید.

سیاست مدیریت،  با هدف توصیف چهارچوب فعالیت های سازمان درباره ارتقای سلامت به عنوان جزئی یکپارچه از سیستم ارتقای کیفیت سازمان به عنوان نخستین استاندارد این شاخص درنظر گرفته شده است.

 ارزیابی بیمار، با هدف حمایت از درمان بیمار، بهبود پیش آگهی و ارتقای سلامت، بهزیستی و رفاه بیماران استاندارد دیگر این شاخص است.

 همچنین اطلاع رسانی و مداخلات بیمار با هدف تضمین آگاهی بیمار درباره فعالیت های برنامه ریزی شده، توانمند سازی بیمار با مشارکت فعال در این فعالیت ها و تسهیل گنجاندن فعالیت های ارتقای سلامت در خط سیر تمام بیماران از دیگر استاندارد های این شاخص است.

 از دیگر استانداردهای این شاخص می توان به ایجاد محیط کاری سالم با هدف حمایت از توسعه یک محیط کاری سالم و ایمن و حمایت از فعالیت های ارتقای سلامت کارکنان و همچنین تداوم و هماری با هدف تضمین همکاری با ارایه کنندگان مرتبط و آغاز شرکت برای بهینه سازی یکپارچگی فعالیت های ارتقای سلامت در خطر سیر بیماران اشاره کرد.

 

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • تقویت شاخص های ارتقای سلامت در بیمارستان امام حسین(ع)
  • تقویت شاخص های ارتقای سلامت در بیمارستان امام حسین(ع)
ثبت امتیاز
نظرات
پنجشنبه, 09 مرداد,1399
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت