هیئت علمی

طبابت توام با اخلاق عضو هیئت علمی بیمارستان امام حسین (ع)
طبابت توام با اخلاق عضو هیئت علمی بیمارستان امام حسین (ع)، مورد ستایش بیمار قرار گرفت .
پنجشنبه، 20 تیر 1398 - 10:25
تقدیر نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری از عضو هیئت علمی
عضو هیئت علمی دپارتمان رادیوتراپی توسط نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری مورد تقدیر قرار گرفت .
پنجشنبه، 13 تیر 1398 - 11:03
کسب رتبه دوم جشنواره قرآن و عترت توسط عضو هیئت علمی دپارتمان رادیوتراپی
عضو هیئت علمی دپارتمان رادیوتراپی موفق به کسب رتبه دوم جشنواره قرآن و عترت دانشگاه شد .
یکشنبه، 02 تیر 1398 - 08:48
ارتقای عضو هیأت علمی دپارتمان بیهوشی
در جدیدترین جلسه هیات ممیزه با ارتقای پنج نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه موافقت شد.در دویست و هشتاد و یکمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که ۱۳شهریورماه سال‌جاری، با ارتقا پنج نفر از اعضا هیات علمی موافقت شد.
چهارشنبه، 14 شهریور 1397 - 11:58