کلاسهای آموزشی

برگزاری سمینار آموزشی استانداردهای اعتباربخشی ویرایش چهارم
سمینار آموزشی استانداردهای اعتباربخشی ویرایش چهارم برگزار شد.سمینار آموزشی استانداردهای اعتباربخشی ویرایش چهارم توسط واحد نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بیمارستان امام حسین (ع) برگزار شد.
پنجشنبه، 14 شهریور 1398 - 13:03
برگزاری کارگاه مدیریت کنترل عفونت وحفاظت شغلی دراورژانس پیش بیمارستانی
برگزاری کارگاه مدیریت کنترل عفونت وحفاظت شغلی دراورژانس پیش بیمارستانی کارگاه آموزشی کنترل عفونت در اورژانس پیش بیمارستانی توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین(ع) برگزار شد.
دوشنبه، 11 شهریور 1398 - 14:51
برگزاری کلاس آموزشی آیین و اخلاق پرستاری
کلاس آموزشی آیین و اخلاق پرستاری ویژه پرستاران برگزار شد.کلاس آموزشی آیین و اخلاق پرستاری ویژه پرسنل پرستاری به همت واحد آموزش وتوسعه کارکنان روز شنبه 26 مردادماه با حضور 59 نفر در سالن آمفی تئاتر مرکزبرگزار گردید. 
شنبه، 26 مرداد 1398 - 15:35
برگزاری کلاس آموزشی گزارش نویسی
کلاس آموزشی گزارش نویسی ویژه پرستاران برگزار شد.کلاس آموزشی گزارش نویسی ویژه پرسنل پرستاری به همت واحد آموزش وتوسعه کارکنان روز چهارشنبه 23 مردادماه با حضور 64 نفر در سالن آمفی تئاتر مرکزبرگزار گردید.
چهارشنبه، 23 مرداد 1398 - 14:30
برگزاری کلاس مراقبت پرستاری در سکته حاد مغزی
دکتر فرهاد عصارزادگان از برگزاری کلاس مراقبت پرستاری در سکته حاد مغزی خبر داد .
یکشنبه، 13 مرداد 1398 - 12:26
برگزاری کلاس آموزشی ارتباط موثر و کنترل خشم
کلاس آموزشی ارتباط موثر و کنترل خشم ویژه کارکنان برگزار شد .
یکشنبه، 13 مرداد 1398 - 11:57
برگزاری کلاس آموزشی آمار و صفحات گسترده
کلاس آموزشی آمار و صفحات گسترده ویژه مسئولین و سرپرستاران ، به همت واحد آموزش وتوسعه کارکنان روز سه شنبه مورخ 8 مردادماه 98 با حضور 49 نفر در سالن آمفی تئاتر مرکز برگزار گردید .
چهارشنبه، 09 مرداد 1398 - 09:58
برگزاری کلاس آموزشی دارودرمانی
کلاس آموزشی دارودرمانی ویژه گروه پرستاری و مامایی برگزار شد .
چهارشنبه، 09 مرداد 1398 - 09:23
برگزاری کلاس آموزش به بيمار
کلاس آموزش به بيمارمقدماتي ویژه بهیاران درآمفی تئاتر مرکز برگزار شد .
ﺳﻪشنبه، 08 مرداد 1398 - 09:17
برگزاری کلاس آموزشی نحوه حمل و نقل صحیح بیماران
کلاس آموزشی نحوه حمل و نقل صحیح بیماران ویژه کمک بهیاران برگزار شد .کلاس آموزشی نحوه حمل و نقل صحیح بیماران ، به همت واحد آموزش وتوسعه کارکنان روز دوشنبه مورخ 24 تیرماه 98 با حضور 20 نفر در سالن آمفی تئاتر مرکز برگزار گردید .
ﺳﻪشنبه، 25 تیر 1398 - 10:03
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها