شماره: 240
1399/11/15
جلسه دیدار مدیر عامل مرکز با روسای بخش ها
جلسه دیدار مدیر عامل مرکز با روسای بخش ها

جلسه دیدار مدیر عامل مرکز با روسای بخش ها برگزار شد

در این دیدار دکتر علیرضا منافی مدیر عامل مرکز به بحث و گفتگو با روسای بخش ها و طرح های عمرانی در دست اجرا پرداختند ، همچنین درخواست هایی از طرف روسای بخش ها مطرح گردید.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©