شماره: 318
1400/10/21
انتصاب سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
انتصاب سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان منصوب شد.

دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی، دکتر کورش ساکی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان منصوب کرد.
حق انتشار محفوظ است ©