آگهی‌های بیمارستان

بیمارستان امام حسین(ع) تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نظر دارد تعدادی نیروی خانم بعنوان کمک بهیار بصورت خرید خدمت شرکتی را دعوت به همکاری نماید.
چهارشنبه، 03 آذر 1400 - 12:40