آگهی‌های بیمارستان

آگهی دعوت به همکاری منشی خانم و آقا -خدمتگزار خانم 17-12-99
مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسین (ع) تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نظر دارد جهت همکاری در بخش های مختلف بیمارستان تعدادی منشی (خانم و آقا ) و خدمتگزار (فقط خانم) را به صورت خرید خدمت خدمت (شرکتی) دعوت به همکاری نماید.
یکشنبه، 17 اسفند 1399 - 11:09
آگهی دعوت به همکاری کارشناس روابط عمومی-9-9-99
مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسین(ع) در نظر دارد یک نفر کارشناس روابط عمومی آقا را جهت همکاری در بیمارستان به صورت خرید خدمت شرکتی ، دعوت به همکاری نماید.
دوشنبه، 17 آذر 1399 - 15:27
آگهی استخدام منشی
مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسین(ع) در نظر دارد جهت هکاری در بخش‌های مختلف بیمارستان تعدادی منشی خانم و آقا به صورت خرید خدمت (شرکتی) جذب نماید
ﺳﻪشنبه، 11 آذر 1399 - 08:36