آگهی‌های بیمارستان

آگهی دعوت به همکاری کارشناس روابط عمومی-9-9-99
مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسین(ع) در نظر دارد یک نفر کارشناس روابط عمومی آقا را جهت همکاری در بیمارستان به صورت خرید خدمت شرکتی ، دعوت به همکاری نماید.
دوشنبه، 17 آذر 1399 - 15:27
آگهی استخدام منشی
مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسین(ع) در نظر دارد جهت هکاری در بخش‌های مختلف بیمارستان تعدادی منشی خانم و آقا به صورت خرید خدمت (شرکتی) جذب نماید
ﺳﻪشنبه، 11 آذر 1399 - 08:36