مقالات آموزشی | بیمارستان امام حسین (ع)

شیوه زندگی سالم زنان در کرونا با تاکید بر چاقی به عنوان عامل وخامت کوید 19
برای پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس جدید و جهت تقویت سیستم ایمنی علاوه بر رعایت نکات بهداشتی از دیدگاه تغذیه ای بهتر است منابع غذایی زیر در برنامه غذایی روزانه گنجانده شود
پنجشنبه، 24 مهر 1399 - 13:28