برنامه درمانگاه مرکزی | بیمارستان امام حسین (ع)

برنامه صبح تیر 1401، درمانگاه های تخصصی بیمارستان امام حسین (ع)

درمانگاه شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
اطفال رادفر/  امامی مصلی نژاد   مصلی نژاد امامی/ شیروانی طباطبائی
نوزادان  رادفر ----- ----- طباطبائی ----- طباطبائی
مغز و اعصاب اطفال ----- ----- جعفری -----   -----
 قلب و بارداری رکسانا صادقی آقاجانی پارسا میری آقاجانی  امیر حیدری
غدد و بارداری   خلیلی   ----- خلیلی -----
گوش و حلق و بینی ----- ----- -----   ----- مهرپرور
گوارش     عبدحق ایرانشاهی   -----
کلیه ----- صباغیان احمدی ----- صباغیان -----
کلینیک درد طاهری هاشمی مومن زاده طاهری مومن زاده -----
کلنیک سردرد ----- عصارزادگان ----- ----- ----- -----
قلب اطفال ----- افتخار افتخار   -----  
فک و صورت الام / میرمحمدصادقی نعمتی لطیفی / آغداشی نعمتی/بخشائی ----- -----
قلب رکسانا صادقی آقاجانی پارسا میری آقاجانی امیر حیدری
آریتمی و پیس میکر       جهانگیری    
غدد اطفال ----- مصلی نژاد ----- مصلی نژاد ----- -----
غدد   خلیلی     خلیلی -----
تغذیه اطفال ----- ----- ----- ----- شیروانی -----
عفونی و کرونای اطفال         شیروانی  
کلیه  اطفال امامی       امامی  
عفونی شعائی  فرح بخش مقتدر شعائی هداوند نبوی
طب فیزیکی و EMG ----- کریم زاده ----- ----- بیات -----
بارداری امجدی آریانا امجدی آریانا امجدی آریانا
نازایی   طاهری پناه     طاهری پناه      
زنان فرزانه طاهری پناه عرب حسینی گنجویی طلایه
انکولوژی زنان فرزانه طلایه عرب حسینی گنجویی طلایه
روماتولوژی ----- ----- دلکش دلکش دلکش -----
ریه ----- ----- ----- ----- خوارزمی -----
داخلی دهقانی/ شیخ الاسلامی ----- دهقانی/ شیخ الاسلامی ----- دهقانی مینو حیدری
سکته مغزی آقامیری ----- ----- -----   -----
جراحی عروق توفیق -----   ----- عظیمی -----
جراحی توفیق صمصامی   نعمتی هنر عظیمی طهماسبی
تغذیه ----- رازقی اصغری ----- ----- -----
تشنج ----- ----- صفرپور ----- ----- -----
پزشکی ورزشی ----- ----- ----- صالحی ----- صالحی
بیهوشی میرخشتی معماری شاکری ابطحی تاجبخش -----
داخلی اعصاب     ----- ----- ----- -----
ارتوپدی هیپ و لگن ----- ----- ----- منافی ----- -----
ارتوپدی کف و مچ پا و تومور ----- کاظمیان ----- ----- ----- -----
ارتوپدی عمومی   ----- براتی ----- براتی امیدیان
آسیب های ورزشی ------ ---- براتی ---- ----- صالحی
ارتوپدی شانه ----- ----- براتی ----- توکلی -----
ارتوپدی زانو سرزعیم/ عموزاده ----- ----- ----- ----- امیدیان
EMG عصارزادگان کریم زاده بلادی مقدم صفرپور بیات  
خون و انکولوژی

شیخ الاسلامی

دهقانی

 

شیخ الاسلامی

دهقانی

  دهقانی شیخ الاسلامی    
ستون فقرات     کملاخ     اطهاری
جراحی اعصاب ازهری کاشانی سهراب صادقی/ کملاخ  کاشانی محمدی  

برنامه عصر تیر 1401، درمانگاه های تخصصی بیمارستان امام حسین (ع)

درمانگاه شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
مغز و اعصاب -----       ----- -----
غدد صادقی   صادقی      
کلیه صباغیان ----- ----- احمدی ----- -----
روماتولوژی ----- -----   ----- ----- -----
گوارش   عبدحق   ملک پور ----- -----
غدد اطفال ----- ----- ----- ----- مصلی نژاد -----
تغذیه اطفال ----- ----- شیروانی ----- ----- -----
قلب     امیدی      
طب فیزیکی و EMG بیات ----- کریم زاده کریم زاده ----- -----
ستون فقرات ----- میربلوک اطهاری ----- کملاخ -----
بارداری   طلایه/امجدی امجدی آریانا طلایه  
زنان  عرب طلایه/ امجدی عرب/ امجدی آریانا طلایه -----
نازایی            
داخلی    شیخ الاسلامی صابریان مینو حیدری شیخ الاسلامی     -----
ریه     خوارزمی   خوارزمی  
خون و انکولوژی ----- شیخ الاسلامی ----- ----- شیخ الاسلامی -----
جراحی قلب ----- -----   کچوئیان ----- -----
جراحی نیکنامی   ------ طهماسبی   -----
پزشکی ورزشی ----- صالحی -----   ----- -----
انکولوژی و خون اطفال ----- هاشمیه ----- هاشمیه ----- -----
ارولوژی (جراحی کلیه) عشرتخواه میرهاشمی عشرتخواه میرهاشمی عشرتخواه -----
ارتوپدی  امیدیان ----- باروت کوب باروت کوب   -----
EMG بیات صفرپور ----- کریم زاده ----- -----
گوش و حلق و بینی            
جراحی اعصاب ----- کوشا کاشانی ----- کملاخ/کوشا -----