برنامه درمانگاه مرکزی | بیمارستان امام حسین (ع)

برنامه صبح بهمن 1400، درمانگاه های تخصصی بیمارستان امام حسین (ع)

درمانگاه شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
اطفال رادفر/  امامی مصلی نژاد   مصلی نژاد امامی/ شیروانی طباطبائی
نوزادان  رادفر ----- ----- طباطبائی ----- طباطبائی
مغز و اعصاب اطفال ----- -----   -----   -----
 قلب و بارداری رکسانا صادقی آقاجانی پارسا میری آقاجانی حیدری
غدد و بارداری ----- ----- خلیلی ----- ----- -----
گوش و حلق و بینی ----- ----- -----   ----- مهرپرور
گوارش     عبدحق ایرانشاهی   -----
کلیه ----- صباغیان احمدی ----- صباغیان -----
کلینیک درد طاهری هاشمی مومن زاده طاهری مومن زاده -----
کلنیک سردرد ----- عصارزادگان ----- ----- ----- -----
قلب اطفال ----- افتخار افتخار معینی ----- معینی
فک و صورت الام / میرمحمدصادقی نعمتی لطیفی / آغداشی نعمتی ----- -----
قلب رکسانا صادقی آقاجانی پارسا میری آقاجانی حیدری
آریتمی و پیس میکر       جهانگیری    
غدد اطفال ----- مصلی نژاد ----- مصلی نژاد ----- -----
غدد ----- خلیلی خلیلی     -----
تغذیه اطفال ----- ----- ----- ----- شیروانی -----
عفونی و کرونای اطفال         شیروانی  
کلیه  اطفال امامی          
عفونی شعائی  فرح بخش مقتدر/ حقیقی شعائی هداوند نبوی
طب فیزیکی و EMG ----- کریم زاده ----- ----- بیات -----
بارداری امجدی آریانا امجدی آریانا امجدی آریانا
نازایی   طاهری پناه   شیبانی طاهری پناه      
زنان فرزانه طاهری پناه عرب حسینی گنجویی طلایه
انکولوژی زنان فرزانه طلایه عرب حسینی گنجویی طلایه
روماتولوژی ----- ----- ----- دلکش دلکش -----
ریه ----- ----- ----- ----- خوارزمی -----
داخلی دهقانی/ شیخ الاسلامی ----- دهقانی/ شیخ الاسلامی ----- دهقانی مینو حیدری
سکته مغزی آقامیری ----- ----- ----- مهرپور -----
جراحی عروق توفیق -----   ----- عظیمی -----
جراحی توفیق صمصامی   نعمتی هنر عظیمی طهماسبی
تغذیه ----- رازقی اصغری ----- ----- -----
تشنج ----- ----- صفرپور ----- ----- -----
پزشکی ورزشی ----- ----- ----- صالحی ----- صالحی
بیهوشی سلیمی معماری شاکری ابطحی تاجبخش -----
داخلی اعصاب حسامی   ----- ----- ----- -----
ارتوپدی هیپ و لگن ----- ----- ----- منافی ----- -----
ارتوپدی کف و مچ پا و تومور ----- کاظمیان ----- ----- ----- -----
ارتوپدی عمومی   ----- براتی ----- براتی امیدیان
آسیب های ورزشی ------ ---- براتی ---- ----- صالحی
ارتوپدی شانه ----- ----- براتی ----- توکلی -----
ارتوپدی زانو سرزعیم/ عموزاده ----- ----- ----- ----- امیدیان
EMG عصارزادگان کریم زاده بلادی مقدم حسامی بیات صفرپور
خون و انکولوژی

شیخ الاسلامی

دهقانی

 

شیخ الاسلامی

دهقانی

  دهقانی شیخ الاسلامی    
ستون فقرات           اطهاری
جراحی اعصاب ازهری کاشانی سهراب صادقی/ کملاخ  کاشانی محمدی کوشا

برنامه بهمن 1400، درمانگاه های تخصصی بیمارستان امام حسین (ع)

درمانگاه شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
مغز و اعصاب ----- حسامی     ----- -----
غدد صادقی   صادقی      
کلیه صباغیان ----- ----- احمدی ----- -----
روماتولوژی ----- ----- دلکش ----- ----- -----
گوارش   عبدحق   ملک پور ----- -----
غدد اطفال ----- ----- ----- ----- مصلی نژاد -----
تغذیه اطفال ----- ----- شیروانی ----- ----- -----
قلب حیدری          
طب فیزیکی و EMG بیات ----- ----- کریم زاده ----- -----
ستون فقرات ----- میربلوک اطهاری ----- ----- -----
بارداری شیبانی طلایه/امجدی امجدی آریانا/ شیبانی اریانا/ طلایه  
زنان  عرب/ شیبانی طلایه/ امجدی عرب/ امجدی آریانا/ شیبانی طلایه/ آریانا -----
نازایی شیبانی     شیبانی    
داخلی  صابریان شیخ الاسلامی صابریان حیدری شیخ الاسلامی     -----
خون و انکولوژی ----- شیخ الاسلامی ----- ----- شیخ الاسلامی -----
جراحی قلب ----- -----   کچوئیان ----- -----
جراحی نیکنامی طهماسبی ------ طهماسبی نیکنامی -----
پزشکی ورزشی ----- صالحی -----   ----- -----
انکولوژی و خون اطفال ----- هاشمیه ----- هاشمیه ----- -----
ارولوژی (جراحی کلیه) عشرتخواه میرهاشمی عشرتخواه میرهاشمی عشرتخواه -----
ارتوپدی  امیدیان ----- باروت کوب باروت کوب   -----
EMG بیات صفرپور ----- کریم زاده ----- -----
گوش و حلق و بینی            
جراحی اعصاب ----- کوشا کاشانی ----- کملاخ -----