کلینیک‌های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان امام حسین (ع)

 

درمانگاه مرکزی

ردیف

درمانگاه تخصصی

ردیف

درمانگاه تخصصی

ردیف

درمانگاه تخصصی

1

داخلی

16

بیهوشی

31

ریه اطفال

2

زنان و زایمان

17

داخلی کلیه

32

روماتولوژی اطفال

3

نازائی

18

نوزادان

33

کلینیک مشترک زنان

4

گوش و حلق و بینی

19

درد

34

کلینیک مشترک گوارش

5

ارتوپدی

20

غدد

35

کلینیک مشترک درد

6

قلب و عروق

21

طب فیزیکی

36

کلینیک مشترک غدد و بارداری

7

پزشکی ورزشی

22

ریه

37

جراحی عمومی

8

جراحی کلیه ومجاری ادراری

23

خون و انکولوژی

38

پزشکی قانونی

9

جراحی مغز واعصاب

24

جراحی عروق

39

آلرژی و نقص ایمنی

10

ترمیمی

25

جراحی قلب

40

جراحی فک و صورت

11

عفونی

26

قلب اطفال

 

12

داخلی اعصاب

27

کلیه اطفال

13

دیابت

28

عفونی اطفال

14

غدد اطفال

29

داخلی اعصاب اطفال

15

گوارش

30

هماتولوژی اطفال

 

 

 درمانگاه چشم

ردیف

درمانگاه تخصصی

ردیف

درمانگاه تخصصی

ردیف

درمانگاه تخصصی

1

درمانگاه قرنیه

4

درمانگاه گلوکوم

7

درمانگاه استرابیسم

2

درمانگاه شبکیه

5

درمانگاه عمومی

8

درمانگاه ROP

3

درمانگاه لیزر

6

درمانگاه آنژیوگرافی

 

 

 

درمانگاه روان پزشکی

ردیف

درمانگاه تخصصی

ردیف

درمانگاه

1

درمانگاه فوق تخصص روانپزشکی اطفال

2

درمانگاه تخصصی روانپزشکی بزرگسال

 

 

درمانگاه­های غیرتخصصی بیمارستان

ردیف

درمانگاه غیرتخصصی

ردیف

درمانگاه غیرتخصصی

ردیف

درمانگاه غیرتخصصی

1

مامایی

4

فیزیوتراپی

7

کار درمانی

2

تغذیه

5

گفتار درمانی

8

روانشناسی

3

استرابیسم

6

بینایی سنجی

9

شنوایی سنجی