راهنمای طبقات

ساختمان مرکزی :

این ساختمان در 9 طبقه بنا شده است و بشرح زیر می­باشد.

طبقه زیرزمین

دفتر خدمات- فیزیوتراپی- کاردرمانی-  دفتر اتوپسی- سونوگرافی- ماموگرافی- بخش ICU- پاویون رزیدنت­های آقا- تصویربرداری- آزمایشگاه و بانک خون-CSR  -  MRI- تجهیزات پزشکی- زیراکس- آندوسکوپی- سلف دانشجویان – آنژیوگرافی مغز

طبقه همکف

سالن اورژانس

تریاژ - اورژانس تحت نظر -  اورژانس تروما – درمانگاه اورژانس -  آزمایشگاه اورژانس – سی تی اسکن- رادیولوژی –پذیرش – صندوق ترخیص اورژانس- اتاق پلیس

سالن مدیریت

دفترسوپروایزرها -   معاونت آموزشی-   معاونت درمان-  دفتر بهبود کیفیت-  واحد آموزش  وتوسعه کارکنان واحد -آموزش به بیمار-  مدیریت و ریاست -  سالن شورا – واحدIT -   واحد روابط عمومی- واحد ارتقاء سلامت-اقتصاد سلامت و بهره وری- آمفی تئاتر-  پاویون اساتید-  دفتر پرستاری-  امور اداری و دبیرخانه-  امور حقوقی و قراردادها

بخش ها

بخش POST CCU- بخش عفونی

لابی اصلی

واحد اطلاعات سلامت (پذیرش و مدارک پزشکی)- واحد پیش ترخیص -  واحدترخیص-  دفتر فروشگاه انجمن اسلامی - اطلاعات- دفتر کشیک اداری

درمانگاه مرکزی

طبقه همکف درمانگاه

درمانگاه ارتوپدی–  درمانگاه جراحی اعصاب -آبدارخانه - ارتوپدی فنی- پذیرش و صندوق- واحد رسیدگی به شکایات - مدیریت تخت – مشاوره­های پزشکی – لابراتور فک و صورت

طبقه اول درمانگاه

مدیر درمانگاه- درمانگاه EEG - درمانگاه قلب و عروق- درمانگاه اطفال- درمانگاه داخلی اعصاب و EMG - درمانگاه زنان - درمانگاه مامایی-درمانگاه انکولوژی زنان درمانگاهEKG و  اسپیرومتری و شنوایی سنجی

طبقه دوم درمانگاه

درمانگاه داخلی –درمانگاه عفونی- درمانگاه گوارش- درمانگاه جراحی عمومی- درمانگاه غدد – درمانگاه درد- درمانگاه کلیه (نفرولوژی)- درمانگاه جراحی اعصاب- درمانگاه EMG – درمانگاه غدد –درمانگاه مشترک

طبقه سوم درمانگاه

اتاق مربیان پرستاری-  واحد حراست - دفتر پژوهش - نوبت دهی تلفنی- واحد کنترل عفونت و ایمنی- واحد تدارکات- آبدارخانه

طبقه اول

بخش جراحی عمومی- اتاق عمل عمومی- اتاق عمل قلب- بخش CS ICU

طبقه دوم

بخش آنژیوگرافی قلب- بخش زنان و زایمان- بلوک زایمان و اتاق عمل زنان- اورژانس زنان- اکومری

طبقه سوم

بخش CCU- بخش داخلی- اکو- تست ورزش

طبقه چهارم

بخش ارتوپدی مردان- کلاس درس گروه قلب

طبقه پنجم

بخش ارتوپدی زنان- بخش  جراحی اعصاب

طبقه ششم

بخش نورولوژی- گوارش

طبقه هفتم

بخش  اطفال-  بخش نوزادان و NICU- جراحی فک و صورت

طبقه هشتم

پاویون رزیدنت های خانم- اتاق آسانسور

طبقه نهم

کتابخانه

 

ساختمان روان پزشکی :

زیرزمین

واحد دیالیز- مهد کودک

طبقه همکف

بایگانی و پذیرش درمانگاه روان (درب ورودی روان) - اورژانس روان -درمانگاه های چشم (درب ورودی چشم)- اتاق عمل چشم- بخش چشم

طبقه اول

درمانگاه های روان (درب ورودی روان)- روانشناسی-کاردرمانی (اتاق بازی)- گفتاردرمانی-اتاق شوک- مددکاری روان-  اتاق کدگذاری - واحد پاتولوژی(درب ورودی چشم)

طبقه دوم

بخش روان مردان- پاویون رزیدنتهای روانپزشکی

طبقه سوم

بخش روان زنان- مدیریت مجموعه روانپزشکی

طبقه چهارم

بخش روان اطفال- مرکز تحقیقات - کتابخانه

 

 ساختمان رادیوتراپی :

طبقه همکف

درمانگاه رادیوتراپی- درمانگاه شیمی درمانی سرپایی- پذیرش- بایگانی- پزشکی هسته ای- سی تی اسکن- دستگاه های شتاب دهنده - کبالت – واحد فیزیک پزشکی- واحد مولدینگ- سی تی سی مو لیتور

طبقه اول

بخش انکولوژی زنان- بخش انکولوژی مردان- ید درمانی- پاویون اساتید- پاویون رزیدنت ها- کتابخانه

طبقه دوم

پاویون رزیدنت ها و اینترن­ها

 

 

ساختمان اداری

طبقه همکف

واحد حسابداری – لنژری- بایگانی چشم- انبار داروخانه مرکزی

طبقه اول

دفترفنی- بهداشت - ناظرین دارویی- کارگزینی- نماینده های بیمه – مخابرات -تغذیه- بسیج