X

موقعیت جغرافیایی

  تهران، خیایان شهید مدنی، پایین تر از مترو شهید مدنی، مرکز پزشکی، آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع).

  73430-21-(98+)

  info@ehmc.ir