تیم مدیریتی

John Neo

دکتر علیرضا منافی راثی

مدیر عامل بیمارستان
دکتر علیرضا منافی راثی متخصص ارتوپدی و مدیر عامل بیمارستان
ناصر پروانی

دکتر علی اصغر حق‌پرست

مدیر مرکز
جناب آقای دکتر علی اصغر حق‌پرست
John Neo

دکتر سارا سالاریان

معاون درمان مرکز
دکتر سارا سالاریان متخصص بیهوشی، فلو ICU و و معاون درمان مرکز
John Neo

دکتر سهیلا صادقی

معاون آموزشی مرکز
دکتر سهیلا صادقی فوق تخصص غدد درونریز و متابولیسم و معاون آموزشی مرکز
John Neo

خانم خدیجه اشرف نژاد

سرپرست مدیریت پرستاری
سرکار خانم خدیجه اشرف نژاد سرپرست مدیریت پرستاری مرکز....
John Neo

خانم الهام صادقی

سرپرست امور مالی
سرکار خانم الهام صادقی سرپرست امور مالی مرکز....
John Neo

خانم طیبه ملاطایفه

رئیس گروه تعالی سازمانی
سرکار خانم طیبه ملاطایفه رئیس گروه تعالی سازمانی مرکز....