تیم مدیریتی

دکتر علیرضا منافی راثی

مدیر عامل بیمارستان

دکتر علیرضا منافی راثی متخصص ارتوپدی و مدیر عامل بیمارستان

امیر کریم خانی

سرپرست معاونت اجرایی

جناب آقای امیر کریم خانی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی سرپرست معاونت اجرایی

دکتر سهیلا صادقی

معاون آموزشی مرکز

دکتر سهیلا صادقی فوق تخصص غدد درونریز و متابولیسم و معاون آموزشی مرکز

دکتر مجید شجاعی

معاون درمان مرکز

دکتر مجید شجاعی متخصص طب اورژانس و معاون درمان مرکز

خانم زهرا قفقازی

خانم زهرا قفقازی

مدیر امور مالی

سرکار خانم زهرا قفقازی مدیر امور مالی مرکز....

مریم تاج الدین

خانم مریم تاج الدین

مدیریت پرستاری

سرکار خانم مریم تاج الدین مدیریت پرستاری مرکز....

خانم طیبه ملاطایفه

خانم طیبه ملاطایفه

رئیس گروه تعالی سازمانی

سرکار خانم طیبه ملاطایفه رئیس گروه تعالی سازمانی مرکز....