ارتقای رتبه علمی جناب آقای دکتر شاهین صالحی
 

ارتقای رتبه علمی جناب آقای دکتر شاهین صالحی

ارتقای رتبه علمی جناب آقای دکتر شاهین صالحی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)
چهارشنبه، 05 خرداد 1400 | Article Rating

در سیصد و ششمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه که با حضور دکتر علیرضا زالی رییس دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد، با ارتقا دکتر شاهین صالحی به دانشیاری دانشکده پزشکی  موافقت شد. دکتر شاهین صالحی دارای مدرک تخصص از دانشگاه علوم پزشکی ایران و پزشکی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران است.وی در سال ۱۳۹۱ عضو هیئت علمی دانشگاه شد و در حال حاضر با رتبه علمی استادیار در حال ارایه خدمت است.

از مهمترین سوابق علمی وی می توان به عضویت در هیئت تحریریه مجلات مختلف، دبیر علمی ۱۵ کنگره  و کارگاه علمی اجرایی، تالیف یک کتاب و ترجمه و تدوین علمی کتاب، چاپ ۳۸ مقاله و مطلب علمی و سخنرانی در ۱۰۰ کارگاه و کلاس آموزشی اشاره کرد.

در کارنامه اجرایی دکتر صالحی سرپرستی دفترتوسعه پژوهش بالینی بیمارستان امام حسین(ع)، پزشک معتمد بیمارستان امام حسین(ع)، عضویت در EDOوهیئت رییسه انجمن علمی، پزشکی و ورزشی، مدیر داخلی مرکزتحقیقات استخوان و مفاصل دانشگاه و معاون پژوهشی گروه و عضویت در کمیته های مختلف درون بیمارستانی دیده می شود.

تصاویر
  • ارتقای رتبه علمی جناب آقای دکتر شاهین صالحی
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید