ارتقای رتبه علمی دکتر پروین کاشانی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 

ارتقای رتبه علمی دکتر پروین کاشانی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رتبه علمی دکتر پروین کاشانی عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی ارتقا یافت
چهارشنبه، 20 اسفند 1399 | Article Rating

در سیصد و پنجمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه که با حضور دکتر علیرضا زالی رییس دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد،با ارتقا دکترپروین کاشانی به دانشیاری دانشکده پزشکی  موافقت به عمل آمد.

دکتر پروین کاشانی فارغ التحصیل پزشکی عمومی و تخصص طب اورژانس از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی است.

وی در سال ۱۳۸۹ عضو هیئت علمی دانشگاه شد و در حال حاضر با رتبه علمی استادیار در حال ارایه خدمت است.

از مهمترین سوابق علمی وی می توان به عضو هیئت علمی گروه طب اورژانس در بیمارستان شهدای هفتم تیر و بیمارستان لقمان حکیم، عضو هیئت علمی گروه طب اورژانس و شاغل  در بیمارستان امام حسین(ع)، معاون آموزشی بخش اورژانس بیمارستان امام حسین(ع) و استاد راهنمای بیش از ۱۰ پایان نامه اشاره کرد.راه اندازی تخصصی اورژانس و ریاست بخش اورژانس بیمارستان شهید مفتح ورامین و عضو کمیته کشوری تریاژ به مدت دو سال در کارنامه اجرایی دکتر کاشانی به چشم می خورد.

 

تصاویر
  • ارتقای رتبه علمی دکتر پروین کاشانی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • ارتقای رتبه علمی دکتر پروین کاشانی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید