انتصاب
انتصاب آقای دکتر حامد طهماسبی به عنوان سرپرست درمانگاه تخصصی
جناب آقای دکتر منافی با صدور حکمی جناب آقای دکتر حامد طهماسبی را به عنوان سرپرست درمانگاه تخصصی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) منصوب نمودند.
ﺳﻪشنبه، 07 اردیبهشت 1400 - 08:27
انتصاب خانم سارا بانج شفیعی به عنوان سرپرستار بخش دیالیز
خانم سارا بانج شفیعی به عنوان سرپرستار بخش دیالیز منصوب شد.
یکشنبه، 05 اردیبهشت 1400 - 08:55
انتصاب دکتر جمال شمس به سمت مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جناب آقای دکتر محمد مهدی صدوقی طی حکمی دکتر جمال شمس را به سمت مدیریت مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزید.
یکشنبه، 15 فروردین 1400 - 11:21
سرپرست واحد نقلیه مرکزآموزشی پژوهشي درمانی امام حسین (ع) منصوب شد.
جناب آقای کریم خانی با صدور حکمی جناب آقای حسین فضلعلی را به عنوان سرپرست واحد نقلیه مرکز آموزشی ، پژوهشي و درمانی امام حسین (ع) منصوب کرد.
دوشنبه، 18 اسفند 1399 - 14:10
انتصاب مسئول روابط عمومی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)
مسئول روابط عمومی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) منصوب شد .
یکشنبه، 02 آذر 1399 - 12:30
انتصاب معاون آموزشی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)
معاون آموزشی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) منصوب شد .
دوشنبه، 12 آبان 1399 - 15:49
انتصاب مدیر امور اداری مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)
مدیر امور اداری مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) منصوب شد.
دوشنبه، 12 آبان 1399 - 09:38
انتصاب مسئول کارگزینی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)
مسئول کارگزینی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) منصوب شد.
دوشنبه، 12 آبان 1399 - 08:53
 انتصاب سرپرست بخش عفونی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)
سرپرست بخش عفونی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) منصوب شد.
پنجشنبه، 08 آبان 1399 - 13:46
انتصاب مسئول واحد فناوری اطلاعات مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)
مسئول واحد فناوری اطلاعات مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) منصوب شد.
دوشنبه، 05 آبان 1399 - 15:32
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها