اخبار

انتصاب آقای ابوالفضل رجایی زاده هرندی به عنوان سوپروایزر در گردش بیمارستان امام حسین (ع)
 

انتصاب آقای ابوالفضل رجایی زاده هرندی به عنوان سوپروایزر در گردش بیمارستان امام حسین (ع)

آقای ابوالفضل رجایی زاده هرندی طی حکمی از جانب ریاست مرکز به سمت سوپروایزر در گردش بیمارستان امام حسین (ع) منصوب شد.
چهارشنبه، 26 آبان 1400 | Article Rating
دکتر علیرضا منافی با صدور حکمی "جناب آقای ابوالفضل رجایی زاده هرندی" را به عنوان سوپروایزر در گردش مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام حسین (ع) منصوب کردند.
تصاویر
  • انتصاب آقای ابوالفضل رجایی زاده هرندی به عنوان سوپروایزر در گردش بیمارستان امام حسین (ع)
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید