اخبار

انتصاب خانم رویا دادرس جدی به عنوان سوپروایزر متصدیان ثبت خدمات بیمارستان امام حسین (ع)
 

انتصاب خانم رویا دادرس جدی به عنوان سوپروایزر متصدیان ثبت خدمات بیمارستان امام حسین (ع)

انتصاب خانم رویا دادرس جدی به عنوان سوپروایزر متصدیان ثبت خدمات مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام حسین (ع)
ﺳﻪشنبه، 11 آبان 1400 | Article Rating
خانم رویا دادرس جدی با حکم مدیر عامل مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام حسین (ع)، جناب آقای دکتر منافی، به عنوان سوپروایزر متصدیان ثبت خدمات مرکز منصوب گردید.
تصاویر
  • انتصاب خانم رویا دادرس جدی به عنوان سوپروایزر متصدیان ثبت خدمات بیمارستان امام حسین (ع)
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید