انتصاب خانم سارا بانج شفیعی به عنوان سرپرستار بخش دیالیز
 

انتصاب خانم سارا بانج شفیعی به عنوان سرپرستار بخش دیالیز

خانم سارا بانج شفیعی به عنوان سرپرستار بخش دیالیز منصوب شد.
یکشنبه، 05 اردیبهشت 1400 | Article Rating

دکتر علیرضا منافی با صدور حکمی سرکار خانم سارا بانج شفیعی را به عنوان سرپرستار بخش دیالیز مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) منصوب نمودند.

تصاویر
  • انتصاب خانم سارا بانج شفیعی به عنوان سرپرستار بخش دیالیز
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید