انتصاب دکتر جمال شمس به سمت مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 

انتصاب دکتر جمال شمس به سمت مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جناب آقای دکتر محمد مهدی صدوقی طی حکمی دکتر جمال شمس را به سمت مدیریت مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزید.
یکشنبه، 15 فروردین 1400 | Article Rating

جناب آقای دکتر محمد مهدی صدوقی، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با صدور حکمی دکتر جمال شمس را به سمت مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آن دانشگاه برگزید 

متن حکم بدین شرح است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر شمس

عضو محترم هیئت علمی دانشگاه 

با سلام و احترام 

خدمت به جامعه علمی و دانشگاهی و تلاش برای تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز کشور در حوزه ی سلامت، توفیقی الهی است که باید آن را مغتنم شمرد. با توجه به تعهد، تخصص و سوابق اجرایی حضرتعالی، بدینوسیله به عنوان مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی منصوب می گردید.

امید است با توکل به ایزدمنان و با تکیه بر تجارب ارزشمند گذشته و با بهره گیری از مشارکت فکری اعضا محترم هیات علمی و توان کارشناسان این حوزه در ارتقا کمی و کیفی آموزش دانشگاه و نیز انجام مسئولیت های محوله موفق باشید.

 

                                                                دکتر محمدمهدی صدوقی

                                                               معاون آموزشی دانشگاه 

 

تصاویر
  • انتصاب دکتر جمال شمس به سمت مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
فایل های پیوست
نظر جدید