بازدید نمایندگان دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت
 

بازدید نمایندگان دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت

نمایندگان دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت و مدیر پرستاری دانشگاه از مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) بازدید کردند.
دوشنبه، 13 مرداد 1399 | Article Rating

نمایندگان دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت و مدیر پرستاری دانشگاه از مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) بازدید کردند.

در حاشیه این بازدید نشستی با حضور نمایندگان مذکور ، مدیر پرستاری دانشگاه ، مدیرعامل ، معاون اجرایی ، معاون درمان ، معاون آموزشی ، مدیر پرستاری ، مدیر تعالی سازمانی و مسئولین بخشها و واحدهای بیمارستان برگزار شد.

در این نشست  پس از ارایه گزارش عملکرد واحدهای مختلف بیمارستان توسط مدیر عامل ، معاون اجرایی و مدیر تعالی سازمانی ؛ ارزیابی در محورهای کنترل عفونت ، آمار و مدارک پزشکی ، نیروی انسانی ، اورژانس و ... صورت گرفت .

 این بازدید با توجه به شیوع کرونا در کشور و در راستای ارزیابی وضعیت بیمارستانها در رابطه با خدمات ارائه شده به بیماران انجام پذیرفت . در پایان نمایندگان وزارت بهداشت وضعیت بیمارستان را در خصوص خدمات ارائه شده به بیماران مطلوب عنوان کردند.

تصاویر
  • بازدید نمایندگان دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت
  • بازدید نمایندگان دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظرات

ﺳﻪشنبه, 04 شهریور,1399

Replica watch

rolex replica UK sale,The largest and most complete cartier replica online store!

پنجشنبه, 27 شهریور,1399

parka canada goose


Dans les années 1980, le canada goose promo a été

personnalisé pour l'équipe de l'expédition scientifique en Antarctique et le

parka canada goose a été personnalisé pour la Garde

nationale de sécurité canadienne, les gardes forestiers et les responsables des relevés

environnementaux, afin qu'ils puissent encore effectuer des taches dans l'hiver froid et dans

la neige.parka canada goose

نظر جدید