اخبار

برگزاری آزمون فلوشیپ در بیمارستان امام حسین (ع)
 

برگزاری آزمون فلوشیپ در بیمارستان امام حسین (ع)

برگزاری آزمون های فلوشیپ گروههای جراحی هیپ و لگن، جراحی ستون فقرات، انکولوژی زنان، صرع، نوروواسکولار اینترونشن و Pain با هماهنگی معاونت آموزشی در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام حسین (ع)
دوشنبه، 23 خرداد 1401 | Article Rating
برگزاری آزمون های فلوشیپ گروههای جراحی هیپ و لگن، جراحی ستون فقرات، انکولوژی زنان، صرع، نوروواسکولار اینترونشن و
Pain
با هماهنگی معاونت آموزشی در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام حسین (ع)
تصاویر
  • برگزاری آزمون فلوشیپ در بیمارستان امام حسین (ع)
  • برگزاری آزمون فلوشیپ در بیمارستان امام حسین (ع)
  • برگزاری آزمون فلوشیپ در بیمارستان امام حسین (ع)
  • برگزاری آزمون فلوشیپ در بیمارستان امام حسین (ع)
  • برگزاری آزمون فلوشیپ در بیمارستان امام حسین (ع)
  • برگزاری آزمون فلوشیپ در بیمارستان امام حسین (ع)
  • برگزاری آزمون فلوشیپ در بیمارستان امام حسین (ع)
  • برگزاری آزمون فلوشیپ در بیمارستان امام حسین (ع)
  • برگزاری آزمون فلوشیپ در بیمارستان امام حسین (ع)
  • برگزاری آزمون فلوشیپ در بیمارستان امام حسین (ع)
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: