اخبار

برگزاری جلسه مدیر مرکز با مسئولین واحد های اداری و پشتیبانی
 

برگزاری جلسه مدیر مرکز با مسئولین واحد های اداری و پشتیبانی

در جلسه ای که با حضور مدیر بیمارستان امام حسین (ع) و مسئولین واحد های اداری و پشتیبانی برگزار شد در رابطه با کاهش هزینه های بیمارستان تبادل نظر شد.
یکشنبه، 19 دی 1400 | Article Rating
هدف اصلی و محوریت گفتگوها در جلسه ای که با حضور مدیر مرکز و مسئولین واحد های اداری و پشتیبانی برگزار شد، کاهش هزینه های بیمارستان و برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت نیل به این هدف بود.
تصاویر
  • برگزاری جلسه مدیر مرکز با مسئولین واحد های اداری و پشتیبانی
  • برگزاری جلسه مدیر مرکز با مسئولین واحد های اداری و پشتیبانی
  • برگزاری جلسه مدیر مرکز با مسئولین واحد های اداری و پشتیبانی
  • برگزاری جلسه مدیر مرکز با مسئولین واحد های اداری و پشتیبانی
  • برگزاری جلسه مدیر مرکز با مسئولین واحد های اداری و پشتیبانی
  • برگزاری جلسه مدیر مرکز با مسئولین واحد های اداری و پشتیبانی
  • برگزاری جلسه مدیر مرکز با مسئولین واحد های اداری و پشتیبانی
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید