اخبار

برگزاری سمینار دو روزه کاربرد سونوگرافی پیشرفته بربالین بیمار در طب اورژانس
 

برگزاری سمینار دو روزه کاربرد سونوگرافی پیشرفته بربالین بیمار در طب اورژانس

برگزاری سمینار دو روزه کاربرد سونوگرافی پیشرفته بربالین بیمار در طب اورژانس با حضور اساتید طب اورژانس،داخلی ،بیهوشی،آی سی یوو دعوت از آقای دکتر حمید شکوهی متخصص طب اورژانس و فلوشیپ سونوگرافی از دانشگاه جرج واشنگتون امریکا
چهارشنبه، 12 مرداد 1401 | Article Rating
برگزاری سمینار دوروزه کاربردسونوگرافی پیشرفته بربالین بیمار در طب اورژانس
با حضور اساتید طب اورژانس،داخلی ،بیهوشی،آی سی یو
و دعوت از آقای دکتر حمید شکوهی متخصص طب اورژانس و فلوشیپ سونوگرافی از دانشگاه جرج واشنگتون امریکا
مطالب ارائه شده در روز اول شامل سونوگرافی ریه وبرسی علت مشکل در بیمار مراجعه کننده به اورژانس
وروز دوم شامل سونوگرافی موسکولواسکتال وکار عملی و hands on با دستگاه سونو گرافی
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام حسین (ع)
تصاویر
  • برگزاری سمینار دو روزه کاربرد سونوگرافی پیشرفته بربالین بیمار در طب اورژانس
  • برگزاری سمینار دو روزه کاربرد سونوگرافی پیشرفته بربالین بیمار در طب اورژانس
  • برگزاری سمینار دو روزه کاربرد سونوگرافی پیشرفته بربالین بیمار در طب اورژانس
  • برگزاری سمینار دو روزه کاربرد سونوگرافی پیشرفته بربالین بیمار در طب اورژانس
  • برگزاری سمینار دو روزه کاربرد سونوگرافی پیشرفته بربالین بیمار در طب اورژانس
  • برگزاری سمینار دو روزه کاربرد سونوگرافی پیشرفته بربالین بیمار در طب اورژانس
  • برگزاری سمینار دو روزه کاربرد سونوگرافی پیشرفته بربالین بیمار در طب اورژانس
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: