اخبار

برگزاری کمیته مدیریت بهره وری
 

برگزاری کمیته مدیریت بهره وری

کمیته مدیریت بهره وری با حضور معاون اجرایی مرکز و اعضای کمیته برگزار شد.
دوشنبه، 25 مرداد 1400 | Article Rating

کمیته مدیریت بهره وری با حضور معاون اجرایی مرکز و اعضای کمیته برگزار شد.

تصاویر
  • برگزاری کمیته مدیریت بهره وری
  • برگزاری کمیته مدیریت بهره وری
  • برگزاری کمیته مدیریت بهره وری
  • برگزاری کمیته مدیریت بهره وری
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید