اخبار

جشن پایان دوره پیش دبستانی سال 1401 فرزندان کارکنان بیمارستان امام حسین (ع)
 

جشن پایان دوره پیش دبستانی سال 1401 فرزندان کارکنان بیمارستان امام حسین (ع)

جشن پایان دوره پیش دبستانی سال 1401 فرزندان کارکنان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام حسین (ع) با حضور خانواده و مربیان آنها برگزار شد.
جمعه، 03 تیر 1401 | Article Rating
جشن پایان دوره پیش دبستانی سال 1401 فرزندان کارکنان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام حسین (ع) با حضور خانواده و مربیان آنها برگزار شد.
تصاویر
  • جشن پایان دوره پیش دبستانی سال 1401 فرزندان کارکنان بیمارستان امام حسین (ع)
  • جشن پایان دوره پیش دبستانی سال 1401 فرزندان کارکنان بیمارستان امام حسین (ع)
  • جشن پایان دوره پیش دبستانی سال 1401 فرزندان کارکنان بیمارستان امام حسین (ع)
  • جشن پایان دوره پیش دبستانی سال 1401 فرزندان کارکنان بیمارستان امام حسین (ع)
  • جشن پایان دوره پیش دبستانی سال 1401 فرزندان کارکنان بیمارستان امام حسین (ع)
  • جشن پایان دوره پیش دبستانی سال 1401 فرزندان کارکنان بیمارستان امام حسین (ع)
  • جشن پایان دوره پیش دبستانی سال 1401 فرزندان کارکنان بیمارستان امام حسین (ع)
  • جشن پایان دوره پیش دبستانی سال 1401 فرزندان کارکنان بیمارستان امام حسین (ع)
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: