اخبار جاری | آرشیو | جستجو

شنبه, 02 فروردین,1399
زندگی باید کرد ... زندگی باید کرد ...
By فاطمه زمانیان @ 11:43 ق.ظ :: 1256 Views :: 0 Comments :: Article Rating :: عمومی
 

هیچ ابری تا همیشه در مقابل مهتاب نمی ایستد و هیچ ماهی تا همیشه در حصار نمی ماند ...
روزهای سخت رو به پایان است . هیچوقت ، هیچ حالی به یک قرار نمانده ؛ بعد از هر طوفان آرامشی هست و این را با لبخند هر روز با خودت تکرار کن . آنقدر تکرار کن تا بگذرد و برود و این چرخه امید ادامه داشته باشد . 
مگر نه اینکه ما زنده ایم تا امیدوار باشیم ...
بهار آمد ...

 

Images
  • زندگی باید کرد ...
  • زندگی باید کرد ...
Rating
Comments