سرپرست واحد نقلیه مرکزآموزشی پژوهشي درمانی امام حسین (ع) منصوب شد.
 

سرپرست واحد نقلیه مرکزآموزشی پژوهشي درمانی امام حسین (ع) منصوب شد.

جناب آقای کریم خانی با صدور حکمی جناب آقای حسین فضلعلی را به عنوان سرپرست واحد نقلیه مرکز آموزشی ، پژوهشي و درمانی امام حسین (ع) منصوب کرد.
دوشنبه، 18 اسفند 1399 | Article Rating

جناب آقای کریم خانی با صدور حکمی جناب آقای حسین فضلعلی را به عنوان سرپرست واحد نقلیه  مرکز آموزشی ، پژوهشي و درمانی امام حسین (ع) منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است :

همکار ارجمند
جناب آقای حسین فضلعلی
با سلام و احترام
 با توجه به شایستگی و بنا بر تصمیات متخذه ، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست واحد نقلیه بیمارستان منصوب می شوید . 

توفیق روز افزون شما را در انجام وظایف محوله از درگاه  ایزد یکتا  خواهانم .

امیر کریم خانی 

معاون اجرایی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی امام حسین (ع)

تصاویر
  • سرپرست واحد نقلیه مرکزآموزشی پژوهشي درمانی امام حسین (ع) منصوب شد.
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید