اخبار

مراسم تودیع و معارفه امام جماعت بیمارستان امام حسین (ع)
 

مراسم تودیع و معارفه امام جماعت بیمارستان امام حسین (ع)

مراسم تودیع و معارفه امام جماعت مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام حسین (ع) و همچنین پیام تبریک و آرزوی موفقیت هیئت عامل مرکز برای جناب آقای دکتر صیادی به مناسبت انتصاب به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز.
ﺳﻪشنبه، 27 مهر 1400 | Article Rating
مراسم تودیع و معارفه امام جماعت مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام حسین (ع) و همچنین پیام تبریک و آرزوی موفقیت هیئت عامل مرکز برای جناب آقای دکتر صیادی به مناسبت انتصاب به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز.
تصاویر
  • مراسم تودیع و معارفه امام جماعت بیمارستان امام حسین (ع)
  • مراسم تودیع و معارفه امام جماعت بیمارستان امام حسین (ع)
  • مراسم تودیع و معارفه امام جماعت بیمارستان امام حسین (ع)
  • مراسم تودیع و معارفه امام جماعت بیمارستان امام حسین (ع)
  • مراسم تودیع و معارفه امام جماعت بیمارستان امام حسین (ع)
  • مراسم تودیع و معارفه امام جماعت بیمارستان امام حسین (ع)
  • مراسم تودیع و معارفه امام جماعت بیمارستان امام حسین (ع)
  • مراسم تودیع و معارفه امام جماعت بیمارستان امام حسین (ع)
  • مراسم تودیع و معارفه امام جماعت بیمارستان امام حسین (ع)
  • مراسم تودیع و معارفه امام جماعت بیمارستان امام حسین (ع)
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید